Uslovi | Osiguran Popust

1.Udruženje CEPEOS je pokretač kluba Osiguran Popust i izdavač lične popust kartice Osiguran Popust (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrovane korisnike, koja ostaje u njenom vlasništvu. Udruženje CEPEOS zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente kartice Osiguran Popust. Korisnik Kartice može postati svaka punoletna osoba koja CEPEOS-u putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za popust karticu Osiguran Popust (u daljem tekstu: Pristupnica) i uplati iznos godišnje članarine.
2. Podaci korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo u svrhu informisanja korisnika o različitim akcijama kluba Osiguran Popust i njenih partnera i to samo onim korisnicima koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Lični podaci o korisnicima Kartice se ne razmenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
3. Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik. Kartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.
4. Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmeni podatke koje je prethodno dostavio. Korisnik takođe ima pravo da pisanim putem ili telefonskim pozivom otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada izdavač primi obaveštenje o otkazu i vraćenu karticu.
5. CEPEOS može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz kluba Osiguran Popust bilo kog korisnika. CEPEOS je dužan da Korisnika obavesti o isključenju, ali nije obavezan da obrazloži svoju odluku korisniku.
6. Spisak partnera kluba Osiguran Popust kod kojih korisnici Kartice mogu ostvariti popuste i druge pogodnosti, dostupan je na internet stranici OsiguranPopust.com.
7. CEPEOS se odriče od odgovornosti usled eventualno nastalog spora između korisnika kartice i prodavaca proizvoda i usluga partnera – kluba Osiguran Popust, ali će nastojati da se svi eventualni sporovi reše na zadovoljstvo obe strane u skladu sa zakonom.
8. O svakoj izmeni pravila kluba Osiguran Popust, kao i promeni osnivača i partnera kluba, CEPEOS će korisnika obavestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici OsiguranPopust.com.
9. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi CEPEOS-u.
10. Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje Kartice, biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom pristupnice korisnik prihvata ova pravila bezuslovno.
11. CEPEOS se obavezuje da će sve lične podatke korisnika Kartice čuvati i da ih neće ustupiti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Partneri koji odobravaju popuste

Mi pružamo sigurnost i uštedu.

Pronađi popust po svojoj meri.